neděle 24. června 2012


Nad tebou, před tebou, za tebou a vedle tebe

Nad tebou
Neztotožňuji se s žádným náboženstvím, to ovšem neznamená, že jsem ateista. Věřím v něco vyššího a silnějšího než jsme my lidé, ale nedokáži to pojmenovat, popsat, stanovit hierarchii či tomu přisuzovat nějakou podobu, vlastnosti. Studium vědy mě přesvědčilo o neexistenci absolutního poznání  a studium filosofie mi rozšířilo obzory a poskytlo alternativní nástroje k vyplnění pravděpodobnostních mezer. Jak to souvisí s během ? Utíkám a stávám se v tu chvíli vnímavější k okolnímu světu i k sobě samé, v toku myšlenek a pocitů se pak existencionální otázky přirozeně sami vynořují.

Před tebou     
Tady nacházím dvě kategorie, jsou zde ti, kterým dýcháme na záda a ti, které považujeme za vzor. Prvými jsou jednoduše osoby, kterým to lépe šlape. Je chceme předběhnout nebo minimálně běžet po jejich boku. Druzí jsou lidé, kteří nemusí být nutně výkonnostně výše, ale jsou nám inspirací pro svoje morální hodnoty, životní styl, myšlenky. I já mám své persóny, ale jejich totožnost si nechávám pro sebe.

Za tebou
Zde jsou lidé, kteří tě povzbuzují a podporují. V mém případě tuto roli zastávají moje spolubydlící, přátelé a tatínek. Holky se zajímají, kde jsem byla a kde ještě budu. Je milé se s
někým podělit o čerstvé zážitky z cest. Tatínek pro změnu aktivně bojuje svými průpovídkami proti mé lenosti. Nikdy nezapomenu na památnou větu: " Ty dnes neběžíš? To mi chceš říct, že tě zlomí nějaký deštík ? " Pro představu: ten den byl vichr o síle orkánu, déšť vytvořil nové říční koryto a padaly kroupy velikosti tenisáku... a já vyběhla.

Vedle tebe
Trochu tápu, jak charakterizovat tuto pozici. Jednoduše, když budete mít to štěstí, naleznete někoho, s kým budete moci prožívat totéž. Mně v mysli utkvěl jeden takový příklad i když není z běžeckého prostředí. Manželský pár společně provozující nordic blading. Tuhle dvojici jsem potkala při bruslařském tréninku. Na konci cyklostezky se zastavili, dáma podala svému choti flašku s pitím, ten svoji ženu láskyplně objal a políbil, usmál se, utřel jí pot z čela a posléze opět pokračovali na kolečkách dál… nesoutěžili mezi sebou, užívali si krásného dne a toho, že mohou být právě teď jeden s druhým. Ve dvou se to zkrátka lépe táhne.    

A jak to máte vy ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Žádné komentáře: